แหล่งที่ตั้ง

แหล่งที่ตั่ง การค้าระหว่างประเทศนั้นขอไทยเราก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ซึ่งก็ควบคุมยังหลายๆ จังหวัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ ขอนแก่น จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นสถานที่แหล่งการค้าของไทยในแต่ละจังหวัดที่กะจายส่งสินค้าไปยังหลายๆ จังหวัดเพื่อให้คนไทยมีรายได้การส่งออกที่ดีและมีเงินหมุนเวียนเข้าออกกันอย่างไม่ขาดสาย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – จ.เชียงใหม่
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 216-350-1, 225-871
โทรสาร. (053) 215-307

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – จ.จันทบุรี
198/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทร. (039) 325-688, 325-689, 325-963
โทรสาร. (039) 325-962

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – จ.สงขลา (หาดใหญ่)
ถ.จุติอุทิศ1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 234-349, 231-744
โทรสาร. (074) 234-329

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – จ.ขอนแก่น
269/74-75 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 325-025-8
โทรสาร. (043) 325-029

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – จ.สุราษฏร์ธานี
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี
โทร. (077) 286-916, 289-108
โทรสาร. (077) 288-632